Undvik ett alltför statiskt träningsupplägg

statisk

Vi har till viss del varit inne på det en del i tidigare inlägg, men det är viktigt för alla typer utav idrottare att undvika ett alltför statiskt träningsupplägg. Ett träningsupplägg av denna sort stagnerar din utveckling och begränsar dig ifrån att nå din fulla potential. Att träna alltför statiskt kan dessutom leda till olika former av skadeproblem, antingen på grund av förslitningar eller för att andra muskelgrupper inte får den träning de behöver för att fungera bra ihop med resterande, mer vältränade områden.

Man skulle kunna tro att det är väldigt enkelt att komma fram till exakt vilka muskler som bör tränas för en viss idrott och sedan bara träna dessa, men i verkligheten fungerar det inte alls på detta sätt, i alla fall inte om man vill nå så långt som möjligt rent karriärmässigt. Den som drar upp ett alldeles för statiskt träningsupplägg för sig själv och aldrig ändrar detta gör sig själv en rejäl otjänst. Genom att i alltför stor utsträckning göra samma typ av övningar, med liknande vikt, antal set och repetitioner, så tenderar du att ganska så omgående stanna av i sin egen utveckling. Kroppen vänjer sig relativt snabbt med det den får utstå och känner sedan att den inte behöver göra någon direkt justering.

Ett annat problem är även att ett väldigt statiskt träningsprogram leder till att andra muskelgrupper tids nog hamnar för långt på efterkälken, något som både gör en generellt svagare, men som också kan leda till skador. Till viss del måste man alltså se kroppen som en helhet, då muskulaturen är sammankopplad och även om vissa muskelgrupper inte är de primära i vissa moment, så hjälper de ändå till en hel del, något som alltför många glömmer bort och därför aldrig riktigt når ända fram.

För att bli riktigt framgångsrik gäller det alltså att då och mixa upp sitt träningsprogram med andra övningar och andra hjälpmedel och att inte vara rädd för att träna utanför ramen för sin idrott. Detta hjälper även till att stärka sådan muskulatur som är viktig och som du själv annars aldrig skulle komma på att träna.