Viktigt att kunna HLR

Visste du att plötsligt hjärtstopp faktiskt är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker? Att 10 000 personer varje år drabbas och att endast 500 överlever. Ingen uppmuntrande statistik precis.

Vem som helst kan drabbas av hjärtstopp närsomhelst även om det ofta är äldre personer eller någon med en bakomliggande hjärtsjukdom. Men tyvärr så drabbas förvånansvärt många till synes fullt friska och dessutom unga människor när de till exempel idrottar. De drabbade kan delas in i tre olika grupper: Personer med bakomliggande hjärtsjukdom och personer som inte har någon diagnos men har haft symptom i form av andningssvårigheter, yrsel, hjärtklappning och svimningsattacker. Den sista kategorin är tillsynes friska personer som inte tidigare har haft några som helst symptom.

Hjärtstopp bland idrottare

Många idrottsföreningar runt om i landet har fått upp ögonen och inser vikten av att vara förberedd om det oförutsedda händer. En traditionell hjärt-lungräddning är inte tillräcklig för att kunna återuppliva en person som plötsligt har drabbats av hjärtstopp utan det krävs en hjärtstartare. Om en hjärtstartare börjar användas inom tre minuter vid ett hjärtstopp så ökar chanserna nämligen för överlevnad med hela 74 procent.

En hjärtstartare är enkel att använda för vem som helst med steg-för-steg instruktioner för hur användaren ska gå till väga. Rekommendationen är dock att gå en kurs i hjärt-lungräddning där träning med hjärtstartare ingår i ett scenario som målas upp. När kris uppstår betyder det mycket att man har tränat innan.